Africký batik - výstavy a predaj; preklady a tlmočenie vo francúzštine; poisťovníctvo; sprostredkovateľské činnosti so zameraním na francúzsky trh.

Naša spoločnosť Vám ponúka rozsiahle služby a produkty práce jednoduchých družstiev žien z republiky Burkina Faso v Afrike.